Τι είναι ο ηλεκτρισμός;

Ο ηλεκτρισμός είναι σε όλους γνωστός, τον μάθαμε μέσα στο σπίτι σαν Ρεύμα και αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας μας.

Το ρεύμα, μας βοηθάει σε όλη μας τη ζωή, είναι ο καλύτερος μας φίλος, αν τον αγαπάμε και τον προσέχουμε.

Αν δεν παίζουμε μαζί του, αλλά με παιχνίδια που τον χρησιμοποιούν και τον σεβόμαστε.

Αν παίζουμε μαζί του, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο ανθρώπων καθώς και άλλες ζημιές, εάν δεν αντιμετωπιστεί με προσοχή.

Λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού κατά την εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα ή κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου, είναι να μας μάθει πως να χρησιμοποιούμαι το Ρεύμα με ασφάλεια, όπου και αν βρισκόμαστε.